Торфли калий гумати: дон экинларига таъсири

«Дон экинлари» учун калий гумати — қишки ва баҳори буғдой, қишки жавдари, қишки ва баҳори арпага ҳар қандай тупроқ-иқлимий шароитларда ишлов бериш ва озиқлантириш учун мўлжалланган махсус органоминерал ўғитдир. Калий гумати дон экинларининг барча ўсиш ва ривожланиш босқичларида — уруғларга экишдан олдин ишлов беришдан то вегетация даврида дори пуркаш босқичигача тавсия этилади.
Препаратни қўллашдан самара:
+30% гача ҳосилдорликни оширади;
униб чиқишни, кўкариш энергиясини кўпайтиради;
кучли илдиз тизими шаклланишига кўмаклашади;
салбий об-ҳаво шароитлари ҳамда ўсимликлар касалликларига экинларнинг бардошлигини оширади;
дон экинларида клейковина миқдорини 5%гача оширади;
ЎҲВ қўллаш меъёрларини 30%гача, минерал ўғитларда 15%гача камайтиради;
етилиш муддатларини тезлаштиради;
Дон экинларига калий гумати билан ишлов бериш
Дон экинларига уруғлар экилишидан олдин калий гумати билан ишлов берилади. Ишлов беришнинг учта тури мавжуд:
  1. Фақатгина калий гуматини қўллаган ҳолда экишдан олдин ишлов бериш;
  2. «Уруғдорилагич + калий гумати» мажмуасида донли экинлар уруғларини дорилаш;
  3. Эфироцеллюлоз ёпиштиргич, уруғдорилагич ва калий гумати ёрдамида донли экинлар уруғларига ишлов бериш.
Донли экинларига калий гумати билан қандай ишлов берилади?
Қишки экинларга калий гумати билан қуйидагича ишлов берилади:
1-чи марта – униб чиқиш даврида (баргларни қўшимча озиқлантириш ўсимликларни қишлаб чиқишга тайёрлайди — совуқ кунлар ва тупроқнинг музлашидан ҳимоя қилади);
2-чи марта – донли экинлан трубкада чиққан даврда (морфофизиологик жараёнлар фаоллашишини таъминлайди);
3-чи марта – бошоқланиш даврида (дон шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини сифатан яхшилайди);
Баҳори экинларга калий гумати билан қуйидагича ишлов берилади:
1-чи марта – соқчилик даврида, бу морфофизиологик жараёнлар фаоллашишини таъминлайди;
2-чи марта – экинлар трубкага чиқиш даврида — бошоқда донлар сони купаяди ҳамда донлар сифати яхшиланади;
Калий гуматининг экиннинг вегетатик ривожланиши, ҳосил ва сифатга таъсири.
Калий гуматининг қишлоқ хўжалиги экинлари касалликларига қарши таъсир кўрсатишининг самарадорлиги;
буғдой – баҳори ва қишки;
қишки жавдари;
қишки ва баҳори арпа;
ҳосилдорлик ўртача ҳисобда 20-40%га;
серпоялик 2-3%га; уруғлар массаси 20-25%на; илдиз тизимининг массаси 40-60%га ошади;
Қуйидагилар:
донда клейковинанинг миқдори 5%га ошади;
клейковина сифати ошади;
донда оқсилнинг миқдори 2-3%га ошади;
Қуйидагилар билан зарарланиш камаяди:
чангли чириш 2-3 бараварга;
илдиз чириши 70%га;
септориоз ва фузариозлар – 60-70% га;