N:P:K 16:20.6:27

  • 12 000 SUM
  • Ishlab chiqaruvchi: Agrofit
  • Dastur: Har xil turdagi o`simliklar uchun
  • Og'irligi: 1000 Gramm

Ozuqa moddalar tarkibi (%)
Umumiy azot (N2) 16 Tеmir (Fe) 0.08 Mis (Cu) 0.1 0.1
Fosfor (P) 20.6 Marganеts (Mn) 0.05 Bor (B) 0.02
Kaliy (K2O) 27 Rux (Zn) 0.05 Molibdеn (Mo) 0.002
Me'yori: Barcha turdagi o'simliklar uchun:100-150 gr.100 litr suvga eritiladi.
Ildizsiz ishlov berish (purkash uchun) uchun: 100 gr. 200 litr suvda eritiladi.
Qo'llanilishi:kompleks, kukunsimon, suvda butunlay eruvchan o'g'it. Barcha xonaki
o'simliklarni, sabzavot ekinlari, gullarni oziqlantirish uchun va barcha mavsum asosiy
o'giti sifatida tavsiya etiladi. Shoxchalarning shakllanishini yaxshilaydi, gullash davrini
uzaytiradi, gul va barglar rang intensivligini oshiradi, xosildorlikka ta'sir ko'rsatadi